Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Bình Phú

Xã Bình Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
01638406818
C2Binhphu.tuyenquang@moet.edu.vn